Gau shala band.pachapipla.9574729950 ગૌવ સેવા એજ પ્રેભુ સેવા.👉🏻#Shree_Krishna_Gaushala_band_party🙏
👉🏻#Subscribe_to_YouTube 👌Pedhala🌷

ધરમ MO.9574729950 📽જેતપુર.બાજુમા📽
બાપુ.9714349960

ॐ ગામ./પેઢલા.તથા./પાંચપીપળા ॐ

લુલી લંગળી નીરાધાર ગાયો ના લાભાથેઁ અમારી બેન્ડ પાડી

ભાવશ.9574114214

🎵 ગૌવ દાન એજ દાન મહાદાન🎵

આપના શુભ લગ્ન પ્રસંગે ફુલેકા વરધોડા માટે નિરાધાર ગાયૉ ના લાભાથે અમારી બેન્ડ પાડી નો સંપર્ક કરો નંબર.📞.૯૫૭૪૭૨૯૯૫૦📞9574114214

Dharma.9574729950

🎶ગૌવ સેવા એજ પ્રેભુ સેવા.૯૫૭૪૭૨૯૯૫0

👉🏻#Subscribe_to_YouTube 👍🏻#Shree_Krishna_Gaushala_band_party_pedhala🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *