රාවණ ගීතය |2020 VOLARE වෙනස | #RAWANA SONG | Volare Music Band | SAMPATH LIVE VIDEOSOriginal artist and the original track is mentioned Below :
Vocals : Chanuka Moragoda (Yaka Crew)
Produced by – Chanuka Mora
Music – Chanuka Mora
Melody – Chanuka Mora
Lyrics – Chanuka Mora , Washawatha Thandawa
Lyrics – Dhammika Hettiarachchi
Rap Lyrics – Dilo
Music Arrangments – Yakacrew
Mixed & Mastered – Azim Ousman

සියලුම සංගීත ප්‍රසංග ඉතා පැහැදිලි HD තාක්ෂණයෙන් ගෙන එන අපගේ “SAMPATH LIVE VIDEOS” යුටියුබ් චැනලය හරහා නරඹන්න දැන්ම Subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා හොදේ..

To view more new live shows, Please Subscribe Our “SAMPATH LIVE VIDEOS YouTube Channel.

▶ Subscribe Sampath Video Team :
▶ Like us on Facebook :

#SriLankanSongs
#SampathVideoTeam
#BestLiveMusicalShowSrilanka
#SinhalaNonstop
#SinhalaSongs
#Volare Music Band

Watch Live Music Videos Online, Download Sinhala Videos & Sinhala Music Videos.The Best Live Video songs online in Sri Lanka, Latest Music Video Downloads

Sampath Video Team Best Live Musical Show in Sri Lanka | Top 20 Nonstop | Best Sinhala Songs | Sinhala New Songs 2019 | Sinhala New Songs

Enjoy & stay connected with us for more Videos!!!

අලුත්ම සංගීත ප්‍රසංග, උණු උණු ගොසිප් එක්ක හැමදාම අලුත්වෙන “හොඳම ලයිව් ෂෝ” ප්‍රසංග වෙදිකාවේ හොදම ටික අපේන්, සිංහල සිංදු හා වෙදිකාවේ සොදුරු මතකයන්..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *